UTBILDNING

189918_188263014552247_1332391_n

Magister Mats i sällskap av kepsförsedd elev. Foto: Joen Ström

 

Sedan 1995 har jag varit mer eller mindre heltidssysselsatt som lärare, filmutbildare, mediepedagog. Den huvudsakliga sysslan har varit som film- och tv-lärare i gymnasieskolans medieprogram i Örebro.
Har undervisat i rörlig bild/film- och tv-produktion, filmkunskap, medieproduktion samt estetisk kommunikation, estetisk verksamhet samt fotografisk bild. Under innevarande läsår har ämnena ljudproduktion samt medier, samhälle och kommunikation lagts till listan.

Under läsåret 18/19 jobbar jag på Lindeskolan i Lindesberg. Är vid sidan av det öppen för kortare uppdrag. Inför kommande läsår överväger jag gärna andra uppdrag inom gymnasial eller eftergymnasial medieutbildning.


 

Legitimerad gymnasielärare i medieämnen:

  • Visuell kommunikation
  • Medier, samhälle och kommunikation
  • Medieproduktion
  • Mediekommunikation
  • Film- och tv-produktion
  • Estetisk kommunikation
  • Digitalt skapande
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
  • Har även kompetens för behörighet i ljudproduktion men avvaktar med ansökan om utökad legitimation

 

Comments are closed.