UTBILDNING

189918_188263014552247_1332391_n

Magister Mats i sällskap av kepsförsedd elev. Foto: Joen Ström

Sedan 1995 har jag varit mer eller mindre heltidssysselsatt som lärare, filmutbildare, mediepedagog. Den huvudsakliga sysslan har varit som film- och tv-lärare i gymnasieskolans medieprogram i Örebro.
Har undervisat i rörlig bild/film- och tv-produktion, filmkunskap, medieproduktion samt estetisk kommunikation, estetisk verksamhet samt fotografisk bild.  Har på senare år även undervisat i ljudproduktion, digitalt skapande samt medier, samhälle och kommunikation som lagts till listan.

Från läsåret 16/17 jobbar jag på Lindeskolan, Lindesbergs gymnasium i Lindesberg. Är vid sidan av det öppen för kortare uppdrag. Inför kommande läsår överväger jag gärna andra uppdrag inom gymnasial eller eftergymnasial medieutbildning.


Legitimerad gymnasielärare i medieämnen:

  • Digitalt skapande
  • Film- och tv-produktion
  • Ljudproduktion
  • Medieproduktion
  • Medier, samhälle och kommunikation
  • Mediekommunikation
  • Estetisk kommunikation
  • Visuell kommunikation

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Comments are closed.