FILM

Intresset blomstrade under studietiden i skiftet 80/90-tal. En filmklubb som två gånger i veckan visade klassiker och ibland udda film på 16 mm i en av högskolans hörsalar blev en ingång. En annan var att det bland bekanta fanns idéer om att göra film och sedan ett kursmoment i videoproduktion som drabbade mig.

Inspelning av kortfilmen Julefrid, 1996.
Kortfilmen Julefrid, 1996. Foto: Göran Andstedt

Under första halvan av 90-talet trevade, producerade och utbildade jag mig till en profession i film-/tv-produktion. Det som sedan kom i vägen var ett telefonsamtal som bjöd på möjlighet till fast lön på en gymnasieskola. Och på den vägen är det. Finns ett arkiv med egna produktioner, dåtida och nya. Det mesta går under namnet Episodfilm.

Åtar mig filmuppdrag så som dokumentation, informations- och presentationsfilm. Kan även bidra med foto/ljussättning, ljud, klippning eller dramaturgiska färdigheter.